Auto Pick Tướng

Chọn Tướng Và Ấn Bắt Đầu, Việc Còn Lại Để Tool Lo :D

Download

Riot Xác Nhận Không Ban Acc Khi Dùng Tool Pick!

Champ Update at
Viego 28/01/2021
Seraphine 29/10/2020
Samira 18/09/2020
Yone 06/08/2020

Thông Tin Donate:

Tên Bank Số Tài Khoản Tên Người Nhận
MOMO #1 0886788885 PuaruVN
MOMO #2 0868216438 Phạm Thanh Phong
Vietcombank (CN Long An) 0631000484262 Phạm Thanh Phong